Odtruwanie ponarkotykowe

Odtruwanie ponarkotykowe Warszawa

Detoks Narkotykowy

Detoks narkotykowy, dosłownie usuwanie toksyn, to sposób leczenia uzależnień, który polega na gwałtownej rezygnacji z substancji psychoaktywnych, w tym wypadku narkotyków. Przeprowadzanie odtrucia narkotykowego ma skutecznie złagodzić skutki odstawienia, przywrócić równowagę elektrolitową oraz stabilizację środowiska wewnętrznego w organizmie. Docelowo detoksykacja umożliwia powrót do życia bez narkotyków.

Czym jest detoks narkotykowy?

Zanim rozpocznie się odtrucie ponarkotykowe konieczny będzie  dokładny wywiad i badanie pacjenta pozwalające na ocenienie stanu zdrowia, a jeżeli jest to możliwe wskazane jest także przeprowadzenie badań dodatkowych . Lekarz uzyskuje dzięki temu informacje, na podstawie których indywidualnie dobiera najskuteczniejsze środki farmakologiczne. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych powikłań i komplikacji mogących być skutkiem nagłego detoksu odstawienia narkotyków.

Czasu trwania odtrucia narkotykowego nie da się dokładnie przewidzieć. Zależy on od długości ciągu narkotykowego, ilości przyjmowanych narkotyków, chorób współistniejących i innych czynników, które bierze pod uwagę lekarz w tym historii uzależnienia, osobistych predyspozycji oraz rodzaju przyjmowanych substancji psychoaktywnych. Każdy narkotyk inaczej działa na organizm człowieka, wywołując inne skutki.

Zabieg przeznaczony jest dla osób, które nie potrafią przerwać przyjmowania narkotyków, obserwują u siebie objawy głodu narkotykowego lub wykazują silne cechy zespołu abstynencyjnego.

Do przeprowadzenia odtrucia konieczna jest nie tylko profesjonalna opieka medyczna – lekarz i / lub pielęgniarka monitorujący stan pacjenta, podający ew. leki przeciwbóloweobniżające ciśnienienasenne czy uspokajające oraz kroplówki zawierające witaminy i minerały – lecz także wsparcie terapeutyczno-psychologiczne. Dzięki takiej pomocy już na początkowym etapie  pacjenci mają dużo większą szansę na powodzenie całego procesu, którego ostatecznym celem jest terapia i proces wychodzenia z uzależnienia.

Ze względu na to, że trudno przewidzieć reakcję organizmu na odtrucie, nie powinno się przeprowadzać samodzielnie detoksu narkotykowego w domu. Ewentualne odtrucie w warunkach domowych będzie możliwe tylko przy wsparciu zespołu medycznego. W ten sposób pacjent nie narazi się na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Czasami jednak zabieg należy wykonać wyłącznie w przeznaczonym do tego ośrodku.

W ciele pacjenta po odstawieniu substancji psychoaktywnych występuje głód biochemiczny nazywany także zespołem abstynencji lub zespołem odstawiennymZespół ten może przebiegać bardzo gwałtownie. Organizm, który przyzwyczajony był do efektów działania narkotyków, nagle musi dosłownie przeprogramować procesy metaboliczne. Prowadzi to między innymi do różnorodnych objawów fizycznych i psychicznych, w tym:

 • mdłości i nudności,
 • drżenia rąk,
 • biegunek lub innych dolegliwości ze strony układu pokarmowego,
 • wzrostu ciśnienia tętniczego,
 • bóli somatycznych,
 • skurczów i bóli mięśni,
 • napadów agresji,
 • omamów – tak zwanych zwidów narkotykowych,
 • stanów lękowych i depresyjnych,
 • bezsenności albo innych zaburzeń snu,
 • padaczki ponarkotykowej (w skrajnych sytuacjach),
 • zapaści (w skrajnych sytuacjach).

Dyskomfort związany z odczuwaniem efektów zespołu abstynencji narkotykowej skutecznie pomagają zmniejszyć dostosowane do stanu pacjenta leki oraz kroplówki podawane w trakcie zabiegu. Nieocenione okazuje się również wsparcie psychologa lub terapeuty, który pomaga rozpocząć życie bez narkotyków. Motywuje on również osobę poddawaną zabiegowi do dalszego leczenia – mimo nieprzyjemnych odczuwanych w danej chwili dolegliwości – skupiając się na przyszłych skutkach wyjścia z nałogu.

Odtrucie narkotykowe to dopiero początek drogi, pierwszy bardzo ważny krok do całkowitego i skutecznego poradzenia sobie z uzależnieniem. Niweluje ono częściowo skutki działania narkotyków na organizm, doprowadza do pożądanej równowagi metabolicznej, stabilizuje pracę ośrodkowego układu nerwowego i ułatwia eliminację toksyn. Detoks pomaga przerwać ciąg narkotykowy, ale nie jest równoznaczny z wyjściem z nałogu. Po przeprowadzeniu odtrucia należy kontynuować psychoterapię u wybranego specjalisty.

Detoksykacja stosowana jest także u osób uzależnionych od dopalaczySubstancje psychoaktywne i inne związki zawarte w dopalaczach negatywnie wpływają na pracę organizmu człowieka. Aby móc skutecznie odtruć pacjenta uzależnionego od przyjmowania dopalaczy, należy zdiagnozować, który ze składników aktywnych doprowadził do powstania problemu. Dalsza droga będzie podobna do detoksu narkotykowego – specjalistyczne badania lekarskie, szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta, podawanie indywidualnie dobranych leków oraz kroplówek łagodzących zespół odstawienny i wspomagających usuwanie toksyn z organizmu, monitorowanie przebiegu odtrucia od dopalaczy, profesjonalna konsultacja psychologiczna lub terapeutyczna, a po odtruciu uczestnictwo w terapii uzależnień. Ze względu na  liczne, coraz  nowsze substancje używane w dopalaczach niezbędna jest szczególna czujność pozwalająca jak najszybciej zauważyć stan zagrożenia życia.

W każdej sytuacji zagrożenia życia, czy to wynikającej z przyjmowania alkoholunarkotykówdopalaczy, czy innych substancji psychoaktywnych niezbędne jest natychmiastowe wezwanie pogotowia ratunkowego.

Zarówno detoks narkotykowy, jak i od dopalaczy ma pozwolić przetrwać pierwszy trudny okres walki z nałogiem, a przy tym stać się punktem wyjścia do całkowitej abstynencji.

Informacje kontaktowe

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą ustalić termin wizyty, prosimy o kontakt z naszym dyspozytorem w godzinach 8.00 – 19.00

pod następującymi numerami telefonów:
+48 501-100-128 lub +48 22 662 69 22