Psychiatra

Psychiatra Warszawa

Psychiatria to dziedzina zajmująca się leczeniem chorób dotyczących psychiki i zachowania, dotycząca wszystkich grup wiekowych.

Zajmujemy się m. in. leczeniem:

 • depresji
 • schizofrenii
 • zaburzeń lękowych
 • CHAD (choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeń snu
 • uzależnień
 • otępień
 • zaburzeń odżywiania w tym anoreksji, bulimii
 • natręctw
 • objawów stresu ostrego i przewlekłego

Depresja jest stanem charakteryzującym się przede wszystkim pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności, a także zainteresowań.

Jeśli występują poniższe objawy to z dużym prawdopodobieństwem można rozpoznać depresję:

 • nastrój smutku, żalu, obojętności – poczucie zmęczenia, utraty energii (nic mi się nie chce, nie mogę ukończyć zaczętej czynności)
 • izolowanie się od otoczenia, porzucenie zwykłych kontaktów
 • brak zainteresowania tym, co zawsze pociągało, a także ważnymi obowiązkami
 • drażliwość, wpadanie w gniew, płaczliwość, frustracja – ciągłe niezadowolenie
 • objawy z ciała: bóle głowy, wzrost lub brak apetytu i wzrost lub spadek wagi, spadek libido
 • zaburzenia snu
 • poczucie winy – przypominanie sobie dawnych błędów, złych wyborów życiowych, poczucie małej wartości, bezwartościowości własnego życia, brak nadziei, myśli samobójcze
 • pogorszenie funkcji poznawczych – niezdolność do skupienia uwagi, wytrwania przy czynnościach wymagających wysiłku intelektualnego.

Schizofrenia jest w ogólnym pojęciu zaburzeniem psychotycznym. Podczas psychozy dochodzi do zmiany myślenia, odczuwania i zachowania człowieka, podporządkowanego objawom psychotycznym.

Najczęstszymi objawami psychotycznymi są:

 • omamy – słyszenie głosu, czy rozmów, często odczuwanych jako negatywne, ośmieszające czy namawiające do czegoś i
 • urojenia – utrwalone przekonania o treści nieprawdziwej czy wręcz dziwacznej, odnoszącej się do siebie lub do otoczenia.

Myślenie osoby jest utrudnione co wyraża się w rozkojarzeniu, pozornej logiczności wypowiedzi. Częste jest poczucie zagrożenia, zmienność emocji, wzburzenie.

Zachowanie chorego może stać się znacząco odmienne lub niezrozumiałe, czasem dziwaczne. Taka osoba może mieć trudność w dotarciu do poradni dlatego oferujemy wizyty domowe.

Te problemy w dzisiejszym świecie dotyczą ogromnej grupy ludzi zaburzając codzienne funkcjonowanie, mogą objawiać się w bardzo różny, często nietypowy sposób np. jako dolegliwości fizyczne

Znaczne postępy w leczeniu tych dolegliwości pozwalają wrócić do normalnego trybu życia.

Informacje kontaktowe

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą ustalić termin wizyty, prosimy o kontakt z naszym dyspozytorem w godzinach 8.00 – 19.00

pod następującymi numerami telefonów:
+48 501-100-128 lub +48 22 662 69 22